• Affilated To:

  Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya, Bhopal, M.P.

 • Address:

  Tirpuri Chowk Medical College Road, Jabalpur (M.P.) Pin Code: 482003

 • Contact:

  0761-2672225, +91-9329969494

 • Email ID:
  amitjain11@hotmail.com gyansagarjbp@gmail.com
Contact Form